1. Wielkopolskie
  2. Poznań

Ul. 28 Czerwca 1956 r.