1. Wielkopolskie
  2. Poznań

Ul. Zygmunta Krasińskiego