1. Ulice
  2. Opolskie

Ulice, Głuchołazy

Ul. gen. Zygmunta Berlinga

Ul. Jana Brzechwy

Ul. Dworcowa

Ul. Aleksandra Fredry

aleja Jana Pawła II

Ul. Jasnogórska

Ul. Karłowicza

ul. Kazimierza Jagiellończyka

Ul. Jana Kochanowskiego

Ul. Konopnickiej

osiedle Konstytucji 3 Maja

Ul. Kwiatowa

Ul. Ligonia

Ul. Lompy

Ul. gen. Maczka

Ul. Magistracka

Ul. Mickiewicza

Ul. Feliksa Nowowiejskiego

Ul. Opawska

Ul. Elizy Orzeszkowej

Ul. Paderewskiego

Ul. Parkowa

Ul. Polna

Ul. Reymonta

Ul. gen. Sikorskiego

Ul. Szymanowskiego

Ul. Władysława Jagiełły

Ul. Gabrieli Zapolskiej