1. Ulice
  2. Opolskie

Ulice, Głuchołazy

aleja Alejka ks. Ludwika Skowronka

Ul. gen. Andersa

Ul. Apteczna

Ul. Basztowa

plac Basztowy

Ul. Batorego

Ul. gen. Zygmunta Berlinga

Ul. Bohaterów Warszawy

Ul. Jana Brzechwy

Ul. Chopina

Ul. Chrobrego

Ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Ul. Damrota

Ul. Dworcowa

Ul. Elsnera

Ul. Aleksandra Fredry

Ul. Góra św. Anny

Ul. Grunwaldzka

Ul. Henryka Brodatego

Ul. Królowej Jadwigi

Ul. Jagiellońska Kolonia

aleja Jana Pawła II

Ul. Jasnogórska

Ul. Karłowicza

Ul. Kaszubska Kolonia

ul. Kazimierza Jagiellończyka

Ul. Jana Kochanowskiego

Ul. Kolejowa

Ul. Konopnickiej

osiedle Konstytucji 3 Maja

Ul. Kopernika

Ul. Korfantego

Ul. Kościelna

Ul. Kościuszki

Ul. Szymona Koszyka

Ul. Kraszewskiego

Ul. Kwiatowa

ul. Leśna

Ul. Ligonia

Ul. Lompy

Ul. Witolda Lutosławskiego

Ul. gen. Maczka

Ul. Magistracka

Ul. Kornela Makuszyńskiego

Ul. Matejki

Ul. Karola Miarki

Ul. Mickiewicza

Ul. Moniuszki

Ul. Zofii Nałkowskiej

Ul. Cypriana Kamila Norwida