1. Ulice
  2. Podkarpackie

Ulice, Jarosław

Ul. Adama Asnyka

Ul. dr. Władysława Bandurskiego

Ul. Basztowa

Ul. gen. Józefa Bema

Ul. Benedyktyńska

Ul. Blichowa

Ul. Boczna Garbarze

Ul. Boczna Okrzei

Ul. Boczna Sanowa

Ul. Brama Pełkińska

Ul. Profesora Tadeusza Broniewskiego

Ul. Brzostków

Ul. gen. Józefa Chłopickiego

Ul. Fryderyka Chopina

Ul. Cmentarna

Ul. gen. Henryka Dąbrowskiego

Ul. Jana Dobrzańskiego

Ul. Dominikańska

Ul. Elektrowniana

Ul. Farna

Ul. Garbarze

Ul. prof. Mieczysława Gębarowicza

Ul. Wojciecha Głowackiego

Ul. Górnoleżajska

Ul. Kazimierza Gottfrieda

Ul. Grochowska

Ul. prof. Adama Grucy

Ul. Burmistrza Stanisława Hajnusa

Ul. Jana Harlendera

Ul. Jana Sobieskiego

Ul. Jasna

Ul. Jezuicka

Ul. Kasztelańska

Ul. Wiesława Kielara

Ul. Romana Koby

Ul. Kolaniki

Ul. Stanisława Konarskiego

Ul. Stanisława Kopystyńskiego

Ul. Tadeusza Kościuszki

Ul. Juliusza Kossaka

Ul. Kosynierska

Ul. Krakowska

Ul. Zygmunta Krasińskiego

Ul. Kulkowa

Ul. Łazy Kostkowskie

Ul. Legionów

Ul. Profesora Franciszka Lei

Ul. Joachima Lelewela

Ul. Bolesława Limanowskiego

Ul. Lipowa