1. Ulice
  2. Śląskie

Ulice, Bytom

ul. Pułkownika Jana Białego

Ul. Chorzowska

Ul. Długa

Ul. Karola Estreichera

Ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

plac Grunwaldzki

Ul. Edmunda Herdy

Ul. ks. Prymasa Augusta Hlonda

aleja Jana Pawła II

Ul. ks. Pawła Jaskółki

Ul. Katowicka

Ul. Jonasza Kofty

Ul. Kolejowa

Ul. Kolonia Rubież

Ul. Krzyżowa

Ul. Józefa Kwietniewskiego

Ul. Łanowa

Ul. Lazarówka

Ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza

Ul. Adolfa Piątka

Ul. Mikołaja Reja

Ul. Siemianowicka

plac Witolda Szalonka

Ul. Szczęść Boże

ul. Waltera Winklera

Ul. Stanisława Witczaka

Ul. Władysława Łokietka

Ul. Wodna

Ul. Wrocławska

osiedle gen. Jerzego Ziętka